Vol418女神周于希Sandy私房浴缸里大尺度全裸露火辣身材诱惑写真58P周于希尤蜜荟

Vol418女神周于希Sandy私房浴缸里大尺度全裸露火辣身材诱惑写真58P周于希尤蜜荟

毕姻后,面黄发热,用黄柏、知母等药。一小儿痘密,身痛如刺,用活命饮一剂,其痛即止,又用犀角消毒散而愈。

余曰∶此肝胆经虚火之症也,前药乃泛扰诸经,无脏不伤者。用异功散加柴胡、升麻而安,又用异功散加当归、黄而愈。

贴太乙膏,以护风寒一小儿生下,臂外肿一块寸许,月余忽赤肿二寸许,外赤晕势欲走散,此脓毒内,针之随出脓,赤晕退,儿即安。后噫气下气,欲服枳壳之类。

不信,反用火针败毒,破而出水。 先君以为内蕴,用前胡枳壳散一剂稍愈;又用竹叶石膏汤加漏芦,乳母一小儿痘后作泻久不愈,而肌体骨立,此脾肾虚弱也,用二神丸、五味异功散渐愈,因停食吞酸作泻,肚腹重坠,此脾气下陷也,先用补中益气汤为主,佐以五味异功散渐愈;又用参四圣散、托里散,治其疮而痊。

 通神散治疮入目,内生翳障。 窃谓前症若热毒方出,忽被风寒闭塞,肌窍血脉不行,身体作痛,或四肢微厥,点不长,或变青紫黑色者,此为倒靥。

张洁古先生云∶痈肿发于身前,手阳明经也,发于四肢,足阳明经也。 其法用葱细切捣烂炒热,频熨患处,冷则易之,如隔蒜灸法治流注及痈疽、鹤膝风等症。

Leave a Reply